Almindelige handelsbetingelser

1. Vedtagelse af Handelsbetingelser
For enhver køb på www.Bygge-Kalk.dk samt brug af hjemmesiden i øvrigt, gælder vilkårene i disse almindelige handelsbetingelser (herefter “Handelsbetingelser”) samt Bygge-Kalk ApS almindelig privatlivspolitik, som derfor er at betragte som en integreret del af aftalen mellem Bygge-Kalk apS og kunden.
Fravigelse af de almindelige forretningsbetingelser kan kun ske skriftigt, og med skriftlig accept fra begge parter. Accept af fravigelser kan foreligge på e-mail.
Kunden forpligter sig til senest forinden afvigelse af en købsordre eller brug af produkterne er at betragte som en accept af vilkårene i disse dokumenter.
Enhver form af download, installation eller brug af Bygge-Kalk ApSs produkter er også at betragte som en hvillket omfatter enhver brug af software, datafiler, templates, apps, plug-ins og øvrig materiale mv.
Såfremt kunden har indvendinger mod de vilkår og betingelser, der er fastsat i Handeslbetingelserne eller privatlivspolitikken, må der ikke ske brug af Bygge-Kalk ApSs produkter, og allerede installeret software mv. skal slettes fra alle enheder, hvor disse er installeret.
Bygge-Kalk ApS forbeholder sig retten til at ændre i nærværende Handelsbetingelser, såfremt behovt herfor opstår. Kunden accepterer dette.

2. Kundens aftalepartner
Bygge-Kalk.dk drives af:

Bygge-Kalk ApS
Tårnborgvej 102
Cvr-nr. 40 57 42 39
Mailadresse: gv@bygge-kalk.dk
Telefonnumer: 26218550

3. Nødvendige oplysninger om kunden
Til brug af Bygge-Kalk ApSs behandling af kundens ordre om køb af produkter via hjemmesiden, skal kunden afgive en række oplysninger til Bygge-Kalk ApS. Oplysningerne omfatter, hvor det er relevant, navn, firmanavn, adresse, mailadresse og kreditkortoplysninger.

4. Betaling
Kunden får først adgang til produkterne, når betaling herfor er gennemført. Der betales således forud for hele den ønskede periode, og der ikke mulighed for refusion. Der kan alene betales med kort og det kan alene ske via hjemmesiden.
Såfremt betalingen efterføglende – uanset årsag – tilbageføres af det relavante pengeinstitut, er kunden forpligtet til at afinstallere det købte produkt samt dertilhørende data.
Produktet fornyes ikke automatisk, og fortsat brug ud over den periode, som der er købt adgang til, kræver derfor gennemførsel af et nyt køb.

5. Tredjepartsprogrammer
For at kunne anvende produkterne fra Bygge-Kalk.dk skal kunden anvende Sigma Estimates kalkulationsværktøjs platform.
Ansvaret for platformen hviler alene hos Sigma Estimates, og Bygge-Kalk ApS påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i platformen. Kunden accepterer at brugen af Sigma Estimates platform er underlagt Sigma Estimates Handelsbetingelser (EULA), der kan tilgås her: https://sigmashop.sigmaestimates.com/
Bygge-Kalk ApS påtager sig intet ansvar for fejl elelr mangler opstået i forbindelse med for brugen af Bygge-Kalk ApsS produkter nødvendige tredjepartsprogrammer, og sådanne vil være underlagt tredjeparts salgs- og leveringsbetingelser samt politikker.

6. Licenes omfang, produktets funktionalitet og kontrol af brugen
Produkterne er beskyttet efter en eller flere af følgende love: Ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsførningsloven mv.. Kunden opnår ikke nogen ejendomsret til produktet eller rettigheder i øvrigt ud over hvad eksplicit er nævnt i dette afsnit, og Bygge-Kalk ApS beholder alle rettigheder til produktet i videst mulige omfang.
Når kunden har valgt det ønskede produkt, og betalt herfor, får kunden en ikke-eksklusiv, begrænset brugsret til produktet, der ikke må videregives til tredjemand på nogen måde. Kunden er ikke berettiget til at give en juridisk enhed, der ikke er Bygge-Kalk ApS aftalepartner eller en ansat hos denne, adgang til produktet på nogen måde, herunder ved udlån, udlejning udbyde sub-licens eller på anden måde overføre eller overlade brugen helt eller delvist til tredjemand. Ethvert forsøg på reversed engineering, kopiering, redistribtion, tilpasninger, adskillelser, dekompliering, demontering, sakbelse af afledte værker eller lignende vil være i strid med Bygge-Kalk ApS rettigheder kan medføre erstatningsansvar og/eller straf.
Bygge-Kalks ApS forbeholder sig herudover retten til at gøre almindelige misligholdesesbeføjelser gældende ved brug i strid med Handelsbetingelserne.
Produktet giver adgang til databaser af relevans indenfor byggebranchen til kalkulation af tilbud, og som kan danne grundlag for udarbejdelse af en tidsplan.
I den forbindelse henledes opmærksomehden på, at det er kundernes eget ansvar at indtaste de ønskede timelønninger samt tillæg som spild, tillæg for kompleksitet, egen avance mv.. Løn bliver beregnet ud fra tidsforbrug.
Priser på materialer, leje og eksterne ydelser bliver odpateret 1 gang årlig, samt efter behov, og ændringer vil blive annonceret 1 måned før ny version foreligger.
Produktet skal i forbindelse med installtionen aktiveres med en aktiverinsnøgle, som fremsendes på e-mail i forbindelse med gennemførelse af købet, og kan medføre at der opbevares identifikationsoplysninger i form af brugernavne, hardware ID, e-mail adresse mv., og kunden accepterer, at sådanne oplysninger opbevares til brug for identifikation af at kundens brug af produktet er retsmæssig.
Produktet kræver internetadgang for brug, herunder for at det automatisk kan kontrolleres, at brugen er retmæssig. Herudover accepterer brugeren, at der indhentes oplysninger til brug for statistik, for at kunne forbedre produkternes funktionalitet.
Kunden accepterer samtid med installationen, at Bygge-Kalk ApS er berettiget til at informere om opdateringer, opgraderinger og øvrige produktændringer, herunder ændringer der er relevante for brug af Sigma Estimates platform.
Alle informationer vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.
Kunden er forpligtet til at sikre sig, at alle mdarbejdere hos kunden, som kommer til at være i berøring med det købte produkt, accepterer Bygge-Kalk ApS indhentelse af informationer, jf. bestemmelserne i nærværende Handelsbetingelser.

7. Fortrydelsesret
Såfremt kunden handler om forbruger, er køb af produkter via Bygge-Kalk.dk ikke omfattet af den lovpligte 14 dages fortrydelsesret, idet leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen, jf. Forbrugsaftalelovens § 18, stk.2, nr. 13.

8. Ansvarsfraskrivelse
Alle produkter på hjemmesiden sælges “as is” og Bygge-Kalk ApS påtager sig intet ansvar for brugen af produkterne, og garanterer ikke for deres funktionalitet.
Kunden kan ikke rejse nogen form for krav mod Bygge-Kalk ApS i anledning af brugen af produkterne.

9. Lovvalg og værtning
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af brugen af Bygge-Kalk ApSs produkter, skal – såfremt tivsten ike kan løses i mindelighed – behandles ved retten i ODense under anvendelse af dansk ret.

10. Brugersupport
Der er til produkterne knyttet en intro til hver database, og der mulighed for at kontakte Bygge-Kalk ApS for instuktioner i henhold til opstart, besvarelse af generelle spørgsmål mv.
Dette kan ske via kontaktinformationerne i Handelsbetingelsernes afsnit “Kundens aftalepartner”.

11. Persondatapolitik
Bygge-Kalk ApS registrer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Dette betyder til: Sigma Estimates A/S, CVR-nummer 27110703, Høje Taastrup Boulevard 20, stuen, Højre Taastrup, 2630 Taastrup.
Personoplysningerne registreres hos Bygge-Kalk ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.
Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun databehandlere i EU eller i lande, der ka ngive dine oplysinger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.https://bygge-kalk-webshop-shop.dk er Gert Vinther.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette din persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til dit formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid mod lovgivning. Du kan srkive til os på: gv@bygge-kalk.dk

12. Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Gert Vinther på gv@bygge-kalk.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionnens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Generelle oplysninger

Virksomehdens juridiske navn: Bygge-Kalk Aps
CVR-nr: 40574239
Adresse: Tårnborgvej 102, 4220, Korsør
Mailadresse: gv@bygge-kalk.dk
Telefonnummer: 26218550

 

Betaling

Der kan alene betales med kort.
Vi tager ikke kortgebyr.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Reklamationsret
Følger dansk lov.

 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr, CVR-nummer og mailadresse.

Vi regisrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Dette betyder til: Sigma Estimates A/S, CVR-nummer 27110703, Høje Taastrup Boulevard 20, st. sal, Høje Taastrup, 2630 Taastrup.

Personoplysningerne registreres hos Bygge-Kalk ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomehder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på bygge-kalkwebshop-shop.dk er Gert Vinther.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette din persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid om lovgivningen. Du kan skrive til os på: gv@bygge-kalk.dk

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Gert Vinther på gv@bygge-kalk.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Komissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 17 januar 2021