Denne og kommende databaser på mange års praktisk erfaring i byggebranchen. Både i praksis som håndværker, mester, projektleder og i kalkulationsbranchen.

Facliliteter og fordele:

 • Opbygget i Sigma
 • Opbygget i SfB overskrifter
 • Har primært fokus på arbejdsgange og arbejdstid; Men naturligvis med tilhørende materialer og materiel

Historik:
Da der skulle år 2002 skulle vælges kalkulationsplatform, blev flere mulighed evalueret. Dels færdige pakker, dels ren platform, man selv kunne fylde indhold ind i . Vi fandt de eksisterende færdigpakker omstændelige og alt for materialefikserede, at de gav få muligheder for egne tilretninger – ud over mængder og priser. Sidst men ikke midst oplevede vi ikke de foreslåede priser til tilbudssætning som konkurrencedygtige. Vi havde på det tidspunkt allerede et DOS baseret program som min gamle lærermester Ernst Käszner havde skrevet med udgangspunkt i overenskomsternes stykpriser på de forskellige arbejdsgange. Altså var fokus på arbejdstiden! Det syntes vi dengang var det bedste fokus – det synes vi stadigt. Og da Sigma Estimates var kommet på banen den gang, med et meget funktionelt og flekisbel platform, aftalt vi at Sigma Estimates lavede en konverter til DOS-biblioteket, der indeholdt de fleste fag i byggeriet. Det første omhandler BETON: in-situ og Elementmontage. Løbende vil vi lancere de øvrige moduler. Næste bliver: Jord og kloak, derefter følger Murer Tømrer / snedker, Belægningsarbejde og Anlægsgartner, Byggeplads.

Beton-modulet

Faciliteter og fordele

 • Opbygget i Sigma
 • Har primært fokus på arbejdsgange og arbejdstid.
 • Arbejdsgange er opbygget over overenskomstens struktur, hvad fagområder og tekster angår
 • Da arbejdsløn bliver regnet ud på basis af tid på den enkelte arbejdsgang, kommer der ikke bare pengebeløb ud af det. Man får faktisk overblik over reel arbejdstid og har et godt grundlag for en akkordforhandling.
 • Sigma kan arbejde sammen med MS-Project. Hvis man har dette program installeret kan man derfor meget eneklt eksportere data på den enkelte tilbudspost direkte ind i tidsplanlægning. Derefter kan man også tilføje alle tilknyttede ressourcer til de enkelte poster, så man kan lave opfølgning på tidsplan, resterende materialer, pengestrømme og flere andre ting. Hvis man kan og vil udnytte alle faciliteter i MS-Project. Det giver en udmærket mulighed for at styre projektet fra start til slut.
 • Det er ingen knust at gøre ting komplicerede! Vi har valgt at holde det simpelt. Der er ved materialer holdt fokus på de rette mængder a de større komponenter – men ikke ud i hver enkelt skrue. Fokus er: at vinde licitationer, ved at være skarp. Når jobbet er i hus, er der normalt både tid og ressourcer til at finpudse materialeleverancen. Omvendt er der ikke meget ved at sidde med en meget præcis materialeliste og så være blevet nummer tre på licitationen…

Brug af biblioteket.

 • Søg efter: Fag, arbejdsområde og arbejdsgang, så begynder Sigma af sig selv at søge de sandsynige linjer frem.
 • Arbejdstid er opsat som akkord. Når man er færdig med at beregne akkorden, bør man med udgangspunkt i akkordtiden og den faktiske byggeplads tillægge ekstra tid til det, der ikke skal ydes inden for akkorden. Ekstra materialetransport, justering og eftergang og ekstra oprydning etc. som daglønstimer.

Justering og spild

 • Ud over linjer, der indeholder en arbejdsgang, kan der søges på materialer, materiel, leje etc.
 • Biblioteket er opstillet uden naturlgt spild. Det vil være fornuftigt at oprette kolonner til spild projektusikkerhed og ren avance. Det giver det bedste overblik og de skarpeste tilbud. Der er som sikkert bekendt forskel på spild. Ikke mindst bør man være bevidst om, at ingen nok så god svend arbejder 100% effektvt 100% af tiden. Det vil være fonuftigt at tillæge f.eks. 3-5% spildtid.
 • Materialespild forslås defineret i hver arbejdsgang, frem for en overordnet. Der er stor forskel på spild på isolering og i f.eks. gisplader. Ved armering skal man huske på både spild og overlæg.
 • Spild på materiel: Der går ofte noget grej i stykker eller det bliver ødelagt. Her kan f.eks. indsættes en usikkerhed på f.eks. 2%