Intro til Betonmodulet
Denne database er generet på mange års praktisk erfaring i byggebranchen. Både i praksis som håndværker, mester, projektleder og i kalkulationsbranchen.

Faciliteter og fordele:

 • Opgbygget i Sigma og virker kun sammen med en gyldig Sigma licens.
 • Opbygget i SfB overskrifter.
 • Arbejdsgange er opbygget over overenskomstens struktur, hvad fagområder og tekster angår.
 • Da arbejdsløn bliver regnet ud på basis af tid på den enkelte arbdejdsgang, kommer der ikke bare pengebeløg ud af det. Man får faktisk overblik over reel arbejdstid og har et godt grundlag for en akkordforhandling.
 • Sigma kan arbejde sammen med MS-Project. Derfor kan man meget nekelt eksportere data på den enkelte tilsbudsport direkte ind i tidsplanlægning. Derefter kan man også tilføje alle tilknyttede ressourcer til de enkelte poster, så man kan lave opfølgning på tidsplan, resterende materialer, pengestrømme, og flere kan man også tilføje alle tilknyttede ressourcer til de enkelte poster, så man kan alve opfølgning på tidsplan, resterende materialer, pengestrømmen og flere andre ting. Hvis man kan og vil udnytte alle faciliteter i MS-Project. Det giver en udmærket mulighed for at styre projektet fra start til slut.
 • Det er ingen knust at gøre ting komplicerede! Vi har valgt at holde det simpelt. Der er ved materialer holdt fokus på de rette mængder af de større kompenenter – men ikke udi hver enkelt skrue. Fokus er: at vinde licitationer, ved at være skarp. Når jobbet er i hus, er der normalt både tid og ressourcer til at finpudse materialeleverancen. Omvendt er der ikke meget ved at sidde med en meget præcis materialeliste og så være blevet nummer tre på licitatioen…

Brug af biblioteket.

 • Søg efter: Fag, arbejdsområde og arbejdsgange, så begynder Sigma af sig selv at søge de sandsynlige linjer frem.
 • Arbejdstid er opsat som akkord. Når man er færdig med at beregne akkorden, bør man med udgangspunkt i akkordtiden og den faktiske byggeplads tillægge ekstra tid til det, der ikek skal ydes inden for akkorden. Ekstra materialetransport, justering og eftergang og ekstra oprydning etc. som dagslønstimer.

Justering og spild

 • Ud over linjer, der indeholder en arbejdsgang, kan der søges på materialer, materiel, leje etc.
 • Biblioteket er opstillet uden naturligt spild. Det vil være fornuftigt at oprette kolonner til spild projektusikkerhed og ren avance. Det givet det bedste overblik og de skarpeste tilbud. Der er som sikkert bekendt forskel på spild. Ikke mindst bør man være bevidst om, at ingen nok så god svend arbejder 100% effektivt 100% af tiden. Det vil være fornuftigt af tillæge f.eks. 3-5% spildtid.
 • Materialspild forslås defineret i hver arbejdsgang, frem for en overordnet. Der er stor forskel på spild og isolering og i f.eks. gipsplader. Ved armering skla man huske både spild og overlæg.
 • Spild på materiel: Der går ofte noget grej i stykker eller det bliver ødelagt. Her kan f.eks. indsættes en usikkerhed på f.eks. 2%.

Historik:
Da der skulle år 2002 skulle vælges kalkulationsplatform, blev flere muligheder evalueret. Dels færdige pakker, dels ren platfrom, man selv kunne fylde indhold ind i. Vi fandt de eksisterende færdigpakker omstændelige og alt for materialefikserede, at de gav få muligheder for egne tilretninger – ud over mængder og priser. Sidst men ikke mindst oplevede vi ikke de foreslåede priser til tilbudssætning som konkurrencedygtige. Vi havde på det tidspunkt allerede et DOS baseret pgoram som min gamle læremester Ernst Käszner havde skrevet med udgangspunkt i overrenskomsternes stykpriser på de forksellige arbejdsgange. Altså var fokus på arbejdstiden! Det syntes vi dengang var det bedste fokus – det synes vi stadigt. Og da Sigma Estimates var kommet på banen den gang, med et meget funktionelt og fleksibel platform, aftalt vi at Sigma Estimates lavede en koverter til DOS-biblioteket, så vi fik en excelbaseret base at arbejde videre på. Det blev til et omfattende bibliotek, der indeholdt de fleste fag i byggeriet. Den nærværende omhandler BETON. Løbende vil vi lancere de øvrige moduler.