Bygge-Tilsynet:

Persondatapoltik: Hvad dækker persondata? Persondata er data for fysiske individer og enkeltmandsvirksomheder. Oplysninger om andre typer virksomheder – f.eks. aktieselskab og anpartselsskab – er ikke beskyttet af databeskyttelsesforordningen. Det samme gælder oplysninger om myndigheder. Portrætbilleder af persoenr er til gengæld dækket af forordningen. Læs nærmere om emnet på Datatilsynets hjemmeside. Fortrolighed: Bygge- Tilsynet IVS, accepterer du, at vi anvender de nedenfor beskrevne metoder. I forhold til anvendelse af vores hjemmeside til forespørgsel om de ydelser vi kan levere, så er Bygge-Tilsynet IVS dataansvarlig iht. EU Persondataforordning. Vi er derfor forpligtet til at anvende dine personoplysninger fortroligt. Vores hjemmeside er sat op til kun at modtage og opbevare almindelige personoplysninger – f.eks. registrerer vi ikke kreditkortoplysninger. Det er helt frivilligt du afgiver oplysninger til os, men vi er nødt til at have et minimum af oplysninger for at kunne servicere dig. Og evt. kontakte dig. Vi sælger eller videregiver aldrig de registrerede data. Kun i forbindelse med nødvendigt samarbejde for at løse den konrekte opgave – og her kun oplysninger der er relevante for opgavens løsning. Automatiske informationer? Hver gang du besøger vores hjemmeside, modtaget vi tekniske informationer, når din web-browser besøger vores side – informationer, som vi bl.a. kan bruge til at se f.eks. besøgstatistisk og gemme din IP-adresse. Data opsamles også af 3. partsprodukter herunder Google Analytics, Facebook, pixel mv. Hvis du ønsker at få rettet eller slettet oplysninger, kan du henvende dig skriftligt til Bygge-Tilsynet IVS. De oplysninger, du videregiver til Bygge-Tilsynet IVS opbevares som minimum 5 år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Bygge-Tilsynet IVS hovedforretning, er som det fremgår af hjemmesiden salg af Rådgivning.